แสดงโครงการ/กิจกรรม


การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองบริหารการวิจัย ประจำปี 2561
27 มกราคม 2561 เวลา: 08.30 - 16.30
ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน: 25 ท่าน

โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคปฏิบัติการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากร
25 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561 เวลา: 08.30 - 16.30
ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน: 0 ท่าน

พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM)
24 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561 เวลา: 08.30 - 16.30
ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง Main Conference) มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน: 0 ท่าน

การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
22 มกราคม 2561 เวลา: 08.30 - 16.30
ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง Main Conference) มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน: 0 ท่าน

Total 5 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\DRAIS\dra-eAssess\list.php on line 155