แสดงทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ที่ Barcode รหัสครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ สถานที่เก็บครุภัณฑ์ สถานะครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ : 2557
1.5962-006-0605962-006-060เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยบัตรกองบริหารการวิจัยใช้งานพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล
ปีงบประมาณ : 2556
2.6730-011-13116730-011-1311เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับSVGA ขนาด2800 ansi lumensกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
3.7195-015-001-82477195-015-001-8247ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
4.7450-012-0497450-012-049เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายได้ 20 แผ่นกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2555
5.13500135ระบบการลงทะเบียนประชุมวิชาการนานาชาติAgricultural Machinery in Rice Production A Challnge for ASEANกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
6.6720-005-4236720-005-423กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR ความละเอียด 18 ล้านพิกเซลพร้อมอุปกรณ์กองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
7.7105-010-17707105-010-1770โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้กองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
8.7125-002-17157125-002-1715ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานธีราพร ขวัญคง
9.7125-002-17167125-002-1716ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานธีราพร ขวัญคง
10.7125-002-17177125-002-1717ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานธีราพร ขวัญคง
11.7125-002-17187125-002-1718ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
12.7125-002-17197125-002-1719ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
13.7125-002-17207125-002-1720ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
14.7125-002-17217125-002-1721ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
15.7125-002-17227125-002-1722ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
16.7125-002-17237125-002-1723ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
17.7125-002-17247125-002-1724ตู้เก็บเอกสารสูงกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2554
18.7450-010-101617450-010-10161เครื่องคอมพิวเตอร์ netbookกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
19.7450-010-101627450-010-10162เครื่องคอมพิวเตอร์ netbookกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
20.7670-004-20767670-004-2076เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
21.7670-004-20777670-004-2077เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
22.7670-004-20787670-004-2078เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิ LEDสีความเร็ว 8แผ่นต่อนาทีกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2553
23.6730-011-9306730-011-930เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGAขนาด 2300 Ansi lumensกองบริหารการวิจัยจำหน่ายประธาน สายคำ
24.7450-008-9647450-008-964หน่วยจัดเก็บข้อมูล hard disk ชนิด Ultra 320 SCSI 68pin 10000 rpmกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2552
25.7450-010-79307450-010-7930เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงานสถาบับริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
26.7450-010-79327450-010-7932เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงานสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
27.7450-010-79337450-010-7933เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงานสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
28.7450-010-79347450-010-7934เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงานสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2551
29.7450-010-73447450-010-7344เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
30.7450-010-73457450-010-7345เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
31.7450-010-73727450-010-7372เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 (ซ๊พียู)สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
32.7670-004-16887670-004-1688เครื่องพิมพ์ ( ชนิดหมึกพ่นความเร็วไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที )สถาบันบริหารการวิจ IRDAใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2550
33.6720-005-2906720-005-290กล้องดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า7ล้านพิกเซลสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
34.6720-005-2996720-005-299กล้องถ่ายวีดีโอสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
35.7110-003-0367110-003-036ตู้นิรภัย1รหัส2กุญแจสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
36.7195-001-13847195-001-1384ป้ายชื่อสถาบันขนาด0.55x2.40 ม. (กxย)สถาบันบริหารงานวิจัย ติดหน้าห้องใช้งานประธาน สายคำ
37.7195-001-13857195-001-1385ป้ายชื่อสถาบันขนาด0.35x0.80 ม. (กxย)สถาบันบริหารงานวิจัย ติดหน้าห้องใช้งานประธาน สายคำ
38.7450-010-67367450-010-6736เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ซีพียู)สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
39.7450-010-67377450-010-6737เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ซีพียู)สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
40.7450-010-67387450-010-6738เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (ซีพียู)สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
41.7450-010-70357450-010-7035เครื่องคอมฯ notebook ประมวลผลระดับทั่วไปสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2549
42.4110-001-4664110-001-466ตู้เย็นแบบ 1 ประตู สีเทาสถาบันงานบริหารการวิจัยและพัฒนาใช้งานประธาน สายคำ
43.7125-002-15287125-002-1528ตู้เก็บหนังสือ 4 ชั้น บานกระจกเปิด ขนาด 80x40x156 ซม.กxลxสูงสถาบันบริการการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
44.7125-002-15297125-002-1529ตู้เก็บหนังสือ 4 ชั้น บานกระจกเปิด ขนาด 80x40x156 ซม.กxลxสูงสถาบันบริการการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
45.7125-002-15307125-002-1530ตู้เก็บหนังสือ 4 ชั้น บานกระจกเปิด ขนาด 80x40x156 ซม.กxลxสูงสถาบันบริการการวิจัยและพัฒนาใช้งานธีราพร ขวัญคง
46.7450-005-1307450-005-130เครื่องโทรสารกระดาศูนย์บริหารงานวิจัยและพัฒนา (งานวิจัย)จำหน่ายประธาน สายคำ
47.7450-015-001-1457450-015-001-145เครื่องสแกนเนอร์ศูนย์บริหารงานวิจัยและพัฒนา (งานวิจัย)ใช้งานประธาน สายคำ
48.7670-004-14707670-004-1470เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 8แผ่นต่อนาทีศูนย์บริหารงานวิจัยและพัฒนา (งานวิจัย)จำหน่ายประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2548
49.7110-018-9937110-018-993ตู้เหล็ก 2 บานประตูกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2547
50.7450-010-53327450-010-5332เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2546
51.7195-015-001-13037195-015-001-1303ชั้นใส่แฟ้ม 2 ชั้นIRDAใช้งานประธาน สายคำ
52.7450-010-43697450-010-4369เครื่องคอมพิวเตอร์กองบริหารการวิจัยจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2544
53.7105-005-008-37767105-005-008-3776เก้าอี้ผู้บริหารบุผ้าฝ้ายกองบริหารการวิจัยจำหน่ายประธาน สายคำ
54.7195-015-1897195-015-189โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารกองบริหารการวิจัยใช้งานประธาน สายคำ
55.7450-010-31837450-010-3183เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายประธาน สายคำ
56.7450-010-31847450-010-3184เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายประธาน สายคำ
57.7450-010-31857450-010-3185เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายประธาน สายคำ
58.7450-010-31867450-010-3186เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
59.7450-010-31877450-010-3187เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ศูนย์บริหารการวิจัยและพัฒนาจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
60.7670-004-7427670-004-742เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความเร็ว 14 แผ่นต่อนาทีกองบริหารการวิจัยจำหน่ายประธาน สายคำ
ปีงบประมาณ : 2541
61.7730-003-327บว.7730-003-327โทรทัศน์วงจรปิดขนาด 29IRDAใช้งานธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2539
62.7195-005-1533บว.7195-005-1533โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 4 ตัวIRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
63.7195-006-1436บว.7195-006-1436โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุดIRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
64.7195-006-1445บว.7195-006-1445โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุดIRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
65.7195-006-1451บว.7195-006-1451โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุดIRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2538
66.7110-029-098บว.7110-029-098ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ิลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2537
67.7105-001-001-024บว.7105-001-001-024โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 3 ชุดIRDAจำหน่ายประธาน สายคำ
68.7110-006-002-063บว.7110-006-002-063โต๊ะทำงาน จำนวน 14 ตัว (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตฯ)IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
69.7110-006-002-066บว.7110-006-002-066โต๊ะทำงาน จำนวน 14 ตัว (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตฯ)IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
70.7110-006-002-069บว.7110-006-002-069โต๊ะทำงาน จำนวน 14 ตัว (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตฯ)IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
71.7110-006-002-071บว.7110-006-002-071โต๊ะทำงาน จำนวน 14 ตัว (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตฯ)IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2531
72.7195-015-138บว.7195-015-138ชั้นเหล็กวางหนังสือIRDAใช้งานธีราพร ขวัญคง
ปีงบประมาณ : 2525
73.7110-026-0067110-026-006ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก ขนาด 14x18x37IRDAจำหน่ายธีราพร ขวัญคง