Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม
 
Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม

เข้าสู่ระบบ

user/email:
password:
รับจดหมายยืนยันใหม่ | ลืมรหัสผ่าน


จำนวนผลงานวิจัย : 580 ผลงาน
จำนวนสมาชิก : 160 สมาชิก

คุณเข้ามาเป็นคนที่

วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
8
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
154
ปีที่แล้ว
457

พบปัญหาการใช้งานหรือข้อเสนอแนะ
กรุณาแจ้งผู้พัฒนาระบบฯ จักขอบคุณยิ่ง

ข้อตกลงการใช้

  1. ข้อความทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. เมื่อมีการเพิ่มผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ระบบจะทำการส่งเมล์แจ้งไปยังสมาชิกทันที
  3. จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ (PDF) ถ้าจะดาวน์โหลด "บทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์" ต้องผ่านระบบสมาชิกเท่านั้น
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านการ "ยินยอมให้เผยแพร่" จากนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว
  5. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บางเรื่อง ท่านสมาชิกสามารถติดต่อขอดูผลงานวิจัยจากนักวิจัย ท่านนั้นโดยตรงได้
  6. มีการเก็บสถิติการเปิดอ่านและการดาวน์โหลด รวมถึงบอกวัตถุประสงค์การนำไปใช้ เพื่อใช้ในการประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป
     


Copyright © 2013 กองการวิจัยและนวัตกรรม (อาคารมหาธรรมราชา โซน A) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641 โทรสาร 0-5596-8636
Copyright (c) 2016 All rights reserved. Contact us : Web Master